Služby

 • Finanční plány
 • Plány cash flow
 • Podklady k žádostem o úvěry
 • Forecast výsledků v průběhu roku
 • Daňová optimalizace
 • Faktoringová podpora
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Součinnost při optimalizaci firemních procesů a zvyšování efektivity tvorby a oběhu dokladů
 • Elektronizace a archivace nutných dokumentů
 • Zastupování na úřadech
 • Jsme schopni poskytovat služby i zahraničním podnikatelům, našimi klienty jsou i angličtí, izraelští, slovenští a bulharští podnikatelé, kteří provozují činnost na území ČR

Účetnictví

 • Zpracování standardních dokladů (faktury přijaté a vydané, bankovní výpisy, pokladny, splátkové kalendáře, úvěry atd.)
 • Účtování skladů metodou A i B, podpora při roční inventuře
 • Zaúčtování interních dokladů (zápočty, vyúčtování služebních cest, odpisy – měsíčně nebo ročně, zaúčtování tržeb dle podkladů z jiného SW atd.)
 • Evidence majetku, tvorba odpisových plánů, podklady pro roční inventarizaci
 • Evidence vozidel včetně knihy jízd, vyúčtování pracovních cest
 • Evidence stravenek a dalších benefitů
 • INTRASTAT

Mzdy

 • Vedení mzdového listu a evidenčního listu důchodového pojištění jednotlivých zaměstnanců
 • Zpracování měsíčních mezd, včetně zákonných i dobrovolných srážek
 • Spolupráce při přípravě pracovních smluv a způsobu odměňování v souladu s platnými zákony včetně daňové optimalizace
 • Spolupráce při přípravě dohod o pracovní činnosti a o výkonu práce
 • Vypracování a odeslání měsíčních mzdových výkazů na zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • Zastupování firmy při kontrole ze strany zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • Roční zúčtování daní zaměstnancům
 • Roční vyúčtování zálohové a srážkové daně

Daně

 • Zpracování daňového přiznání k DPH (měsíčně či čtvrtletně)
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů (ročně)
 • Zpracování daňového přiznání k silniční dani (ročně)
 • Registrace k daním
 • Vrácení DPH zahraničním osobám
 • Hlášení veškerých změn
 • Hlášení nové provozovny
 • Zastupování na finančním úřadu prostřednictvím obecné nebo generální plné moci
 • Zastupování při kontrolách z finančního úřadu
 • Tvorba opravných položek k pohledávkám
 • Přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení