Externí účetnictví od FABIOCON

Zaměstnanec
 1. Zřídíte pracovní místo
 2. Koupíte jí/mu počítač se standardními programy a související vybavení
 3. Pořídíte licenci účetního softwaru, ale jakého (?)
 4. Stanovíte měsíční mzdu s pevnou a pohyblivou složkou
 5. Kdo ji/ho na začátku zaškolí
 6. Budete ji/ho pravidelně posílat na školení
 7. Pro jistotu si najmu i daňového poradce

TOHLE BYLY NÁKLADY, ALE CO KDYŽ?

 • Onemocní….kdo to bude dělat
 • Se jí/mu u Vás nebude líbit a za pár měsíců podá výpověď
Externí firma
 • Dáme hlavy dohromady, poslechneme si Vaše představy
 • Společně zvážíme naše a Vaše možnosti
 • Bude nám někdo od Vás k ruce nebo chcete všechno nechat v naší péči
 • VY SE VĚNUJETE SVÉMU BUSINESSU a tu otravnou administrativu a čísla řeší někdo jiný

Rozdíly

Zaměstnanec
Externí firma
VÝDAJEZAMĚSTNANEC (v Kč)EXTERNÍ FIRMA (v Kč)
      Počítač, tiskárna35 000,-0,-
      Účetní SW40 000,-0,-
      Pracovní stůl, židle, archiv50 000,-0,-
Celkem jednorázové náklady125 000,-0,-
Měsíčně: mzda + pojistné47 000,-0,-
      průběžné školení700,-0,-
      stravenky+benefity1 500,-0,-
       jízdné, cest.náhrady500,-0,-
      kanc.potř.+odb.publ.500,-0,-
      nájem, tf, energie7 500,-0,-
      daňové poradenství4 000,-0,-
Smluvní cena za zpracování
finančního a mzdového
účetnictví a daňového
poradenství
0,-30 000,-
Celkem měsíční náklady61 700,-30 000,-
Roční daňové přiznání a ÚZ20 000,-20 000,-
Celkem za rok885 400,-380 000,-
Roční úspora505 400,-

Neváhejte a domluvte si s námi nezávaznou schůzku